Markízy lexanové

UKÁŽKY ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOVNerezový prístrešok nad vchodom do garáže rodinného domu


Nerezovo-lexanová markíza pred bytovým domom


Nerezovo-lexanová markíza v rodinnom dome


Markíza z pozinkovaného kovu a lexanu


Nerezovo-lexanová markíza pre rodinný dom


Nerezovo-lexanová markíza nad vchodom rodinného domu


Zinkovo lexanová markíza


Nerezovo / Lexanová markíza


Nerezovo - lexanový prístrešok nad vchodom obytného domu


Nerezové striešky nad vchodom bytového domu