Nerezové zábradlia + sklo

UKÁŽKY ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOVSklenené schodiskové zábradlie pre rodinný dom


Sklenené schodiskové zábradlie pre rodinný dom


Sklenené balkónové zábradlie pre rodinný dom


Samonosné sklenené zábradlie pre rodinný dom


Nerezovo sklenené zábradlie Myjava


Nerezovo - sklenené - terasové zábradlie na múriku v Senici


Sklenené zábradlie na Myjave zo suterénu


Samonosné sklenené balkónové zábradlie na Myjave


Vnútorné schodiskové nerezovo sklenené zábradlie


Samonosné sklenené balkónové zábradlie v Senici


Nerezovo - sklenené - terasové zábradlie v Novom Meste nad ...


Samonosné sklenené zábradlie na Turej Lúke


Sklenené zábradlie v rodinnom dome Trenčianské Bohuslavice