Nerezové točité zábradlie Cerová

IMG_20160319_164418-UP
IMG_20160319_164508-UP
IMG_20160319_164519-UP
IMG_20160319_164404-UP
IMG_20160319_164542-UP
IMG_20160319_164636-UP

Nerezové točité zábradlie Cerová


Nerezové točité zábradlie v rodinnom dome

Nerezové točité zábradlie v rodinnom dome, vyhotovené z kruhových nerezových profilov AISI 304. 
Zábradlie je ukončené bukovými štuplami namorené do otieňu schodov.